Presa şi Puterea. Imaginea E. Udrea în EVZ, JN şi Adevărul în 2010

Posted on 7 ianuarie 2011 de

3Că Elena Udrea este unul dintre politicienii a cărui carieră a evoluat fulminant în ultimii ani e un lucru imposibil de ignorat chiar şi de către adversarii ei sau cei ce o simpatizează cel mai puţin. Privind-o astfel, ca un politician în creştere continuă, mi s-a părut interesat de urmărit evoluţia ei aşa cum este redată în media.

În acest sens, am monitorizat articolele din perioada 01.04.10 – 15.12.10 care fac referire la Elena Udrea publicate în cotidienele Adevărul, Evenimentul Zilei şi Jurnalul Naţional. Alegerea surselor are în vedere următoarele aspecte: Jurnalul Naţional, parte a trustului Intact, este acuzat de Putere că are o politică editorială anti-guvernamentală, fiind printre cele mai importante voci critice la adresa Puterii; Evenimentul Zilei a primit acuzaţii din partea Opoziţiei pentru că ar avea o atitudine pro-guvernamentală; am ales, de asemenea, Adevărul, tocmai pentru că este un cotidian care nu a generat, în această perioadă, acuzaţii de părtinire de la niciuna dintre forţele politice.

Am analizat materialele publicate în termeni de favorabilitate, folosind o scară pozitiv – neutru – negativ, astfel încât să ne permită comparaţii concludente şi să surprindă evoluţia expunerii mediatice a subiectului. Am considerat articole pozitive (favorabile) acele materiale care prezintă realizări ale Elenei Udrea, prezintă proiecte ale acesteia pe un ton pozitiv şi fără comentarii subiective, precum şi atitudinea de susţinere explicită a jurnalistului / articolului faţă de Ministrul Dezvoltării Regionale şi Turismului. Am inclus în categoria articolelor pozitive afirmaţiile citate în material care fac referiri favorabile la Elena Udrea şi nu sunt comentate, criticate sau ironizate de autorul materialului (spre exemplu, publicarea de interviuri, declaraţii).

Am considerat articole negative (nefavorabile) acele materiale care prezintă implicarea Elenei Udrea în cheltuirea nejustificată sau abuzivă a banilor publice, precum şi asocierea ministrului cu orice alte fapte imorale sau ilegale; tot în această categorie am inclus materialele ce critică performanţa activităţii ministeriale a Elenei Udrea, materialele ce conţin afirmaţii tendenţioase, ironie sau injurii la adresa ministrului, precum şi alte forme de denigrare.

Am inlus în categoria articolelor neutre acele materiale care prezintă mai multe puncte de vedere privitoare la subiect, materiale în care subiectivitatea jurnalistului este puţin vizibilă, precum şi acelea în care numele Elenei Udrea nu este plasat într-un context de natură a-i prejudicia imaginea sau a genera simpatie la adresa ei.

Această selecţie implică în mod evident o marjă de eroare în interpretarea rezultatelor cercetării, însă stabilirea unei grile mai complexe şi/sau mai rigide de stabilirea a favorabilităţii materialelor de presă ar fi generat dificultăţi în ceea ce priveşte prelucrarea datelor şi interpretarea rezultatelor. Întrucât testarea ipotezei de cercetare necesită un indicator global în ce priveşte favorabilitatea, am considerat metoda aleasă ca fiind cea mai potrivită.

 

Perioada monitorizată: 01.04.2010 – 15.12.2010

Publicaţii monitorizate: Adevărul, Evenimentul Zilei, Jurnalul Naţional

Total articole care fac referire la Elena Udrea: 461

I. Distribuţia articolelor în funcţie de favorabilitate

Câteva scurte comentarii. Observăm preponderenţa articolelor neutre, urmate de cele negative. Fiind vorba de un om politic aflat la putere, înclinaţia neutru-negativ mi se pare o atitudine normală a presei. Să privim în continuare datele privitoare la fiecare dintre celei trei surse în parte pentru a observa în ce măsură păstrează ele aceste ponderi medii. Ne-am aştepta, având în vedere reputaţia pe care cele trei surse o au în ce priveşte raporturile cu puterea, să găsim variaţii semnificative.

II. Distribuţia articolelor în funcţie de sursă şi favorabilitate

 


Comparând favorabilitatea relativă a articolelor din fiecare publicaţie cu media obţinem următorul tabel:

Aşa cum era probabil anticipat de cititorii presei scrise, EVZ se remarcă printr-un număr mai mare de articole pozitive despre Ministrul Turismului faţă de media celor trei ziare. Diferenţa este însă neglijabilă dacă facem comparaţia EVZ vs Adevărul în ce priveşte ponderea articolelor pozitive (16,18% vs 14,29%).

Cele trei ziare se disting în ce priveşte ponderea articolelor neutre, cu cea mai mare pondere la EVZ (66,18%), urmat de Adevărul (58,73%) şi la distanţă mare Jurnalul Naţional, cu aproape o treime din articole (29,15%). Astfel, aritcolele Jurnalului Naţional se distanţează drept cele mai polarizate. În ce priveşte ponderea articolelor negative, aceasta creşte de la EVZ (17,66%) la Adevărul (26,98%) şi ating o pondere maximă la Jurnalul Naţional (62,31%).

Deviaţia totală faţă de medie (atât în ce priveşte articolele pozitive, cât şi cele negative şi neutre), pentru fiecare publicaţie este:

EVZ – 43,67 puncte procentuale (acumulate, în special, datorită ponderii mai ridicate de articole neutre şi ponderii mai reduse de articole negative)

Adevărul – 25 puncte procentuale

Jurnalul Naţional – 45,66 puncte procentuale (acumulate, în special, datorită ponderii mai ridicate de articole negative şi ponderii mai reduse de articole neutre)

 

M-am ferit să fac prea multe comentarii tocmai pentru a nu strica spectacolul cifrelor. Aştept, în continuare, propuneri de interpretare a rezultatelor obţinute.

În curând, distribuţia articolelor în funcţie de sursă şi favorabilitate şi perioadă (lună). Datele vor arăta cum a evoluat lunar favorabilitatea expunerii mediatice a Elenei Udrea pe parcursul perioadei monitorizate).

Din respect faţă de munca autorului, vă rog să preluaţi datele publicate aici doar cu menţionare sursei. Vă mulţumesc şi sper să vă fie cât mai utile.

Editare: Am public aici al doilea calup de date, conţinând evoluţiile lunare agregate, cât şi pentru fiecare sursă în parte.

Marius-Mugurel Ciobanu

Posted in: Scena Politica