Ce sunt Relaţiile Publice?

Posted on 24 mai 2008 de

7Relaţii Publice – definiţii ale asociaţiilor profesionale

A. Institute of Public Relations

Relaţiile publice înseamnă reputaţie, rezultatul a ceea ce facem, a ceea ce spunem şi a ceea ce spun alţii despre noi. Practica relaţiilor publice este disciplina care caută să obţină reputaţie cu scopul de a câştiga suport şi de a influenţa opinia şi comportamentul publicului.

B. International Public Relations Association

Practica relaţiilor publice este arta şi ştiinţa socială a analizării unor tendinţe, a anticipării consecinţelor lor, a sfătuirii liderilor organizaţiei şi a implementării programelor de acţiune planificate care vor servi atât interesele organizaţiei, cât şi pe acelea ale publicului.

C. Public Relations Society of America

Relaţiile publice sprijină procesul decizional şi funcţionarea mult mai eficientă a societăii noastre complexe şi pluraliste, contribuind la înţelegerea reciprocă în rândul grupurilor şi instituţiilor. Relaţiile publice servesc la armonizarea politicilor din domeniul public cu cele din domeniul privat.

Relaţiile publice sprijină o varietate largă de instituţii, precum cele din domeniul afacerilor şi comerţului, agenţii guvernamentale, asociaţii de voluntari, fundaţii, spitale, şcoli, colegii şi instituţii religioase. Pentru a-şi atinge obiectivele, aceste instituţii trebuie să-şi dezvolte un sistem eficient de relaţii cu numeroase şi diverse segmente de public (angajaţi, membri, clienţi, comunităţi locale, acţionari), cu alte instituţii şi cu societatea în ansamblu.

Conducerile instituţiilor trebuie să înţeleagă atitudinile şi valorile segmentelor lor de public pentru a-şi atinge obiectivele instituţionale. Obiectivele, la rândul lor, sunt modelate de mediul extern. Practicianul PR acţionează în calitate de consilier al conducerii, dar şi ca mediator, sprijinind convertirea scopurilor private în politici şi acţiuni motivate, acceptate public.

Ca funcţie a managementului, relaţiile publice circumscriu următoarele:

1. Anticiparea, analizarea şi interpretarea opiniei publice, a atitudinilor şi elementelor care pot avea un impact, pozitiv sau negativ, asupra operaţiunilor şi planurilor organizaţiei.

2. Consilierea conducerii, la toate nivelurile, cu privire la politica decizională, cursul evenimentelor şi comunicare, luând în considerare efectul lor public şi responsabilităţile sociale şi cetăţeneşti ale organizaţiei.

3. Cercetarea, coordonarea şi evaluarea continuă prin programe de acţiune şi comunicare pentru a obţine informarea şi sprijinul publicului, elemente necesare atingerii cu succes a obiectivelor organizaţiei. Aceste programe pot include tehnici financiare şi de marketing, colectare de fonduri, relaţii guvernamentale, cu comunitatea şi/sau cu angajaţii, precum şi alte tipuri de programe.

4. Planificarea şi implementarea eforturilor organizaţionale de a influenţa sau modifica politicile publice.

5. Stabilirea obiectivelor, planificarea, bugetarea, recrutarea şi formarea staff-ului, dezvoltarea unor spaţii de activitate – pe scurt, administrarea resurselor necesare realizării celor de mai sus.

6. Printre cunoştinţele necesare în practica profesională a relaţiilor publice se numără: arta comunicării, psihologia, psihologia socială, sociologia, ştiinţele politice, economia, precum şi principiile managementului şi eticii. Cunoştinţe şi abilităţi tehnice specifice sunt necesare pentru: studiul opiniei publice, analiza problemelor legate de public, relaţiile cu presa, vânzarea prin poştă, reclamă, publicaţii, producţii video, evenimente deosebite, discursuri şi prezentări.

În sprijinul definirii şi implementării politicilor, practicianul în relaţii publice foloseşte o varietate de abilităţi de comunicare profesională şi are un rol integrator, atât în interiorul organizaţiei, cât şi între organizaţie şi mediul exterior.

ParametriAsociaţie

Cuvinte cheie

Acţiuni (verbe)

Actorii vizaţi

Rezultate (finalitate)

Institute of Public Relations

reputaţie; rezultat; influenţa

ce facem; ce spunem; ce spun alţii; să obţină; a influenţa

organizaţii

publicul

– a câştiga înţelegere şi sprijin

– a influenţa opinia şi comportamentul publicului

International Public Relations Association

arta şi ştiinţa socială; interesele organizaţiei şi ale publicului

analizării; anticipării; sfătuirii; interpretării; vor servi

organizaţii

vor servi atât interesele organizaţiei, cât şi pe acelea ale publicului

Public Relations Society of America

înţelegerea reciprocă; sistem de relaţii; abilităţi de comunicare; obiective;

funcţie a managementului

să înţeleagă; anticiparea; analizarea; interpretarea; consilierea; cercetarea; coordonarea; evaluarea; planificarea; implementarea; stabilirea obiectivelor; bugetarea; recrutarea; formarea

instituţii (afaceri, comerţ, agenţii guvernamentale, asociaţii de voluntari, fundaţii, spitale, şcoli, colegii, instituţii religioase)

segmente de public (angajaţi, membri, clienţi, comunităţi locale, acţionari)

obiectivele instituţionale

armonizarea politicilor din domeniul public cu cele din domeniul privat.

– convertirea scopurilor private în politici şi acţiuni motivate, acceptate public.

O definiţie (hibrid) a relaţiilor publice:

Relaţiile publice reprezintă funcţia managementului organizaţiei care, prin analiza, anticiparea şi interpretarea opiniei publice, dar şi a altor elemente care pot avea impact asupra acţiunilor organizaţiei, urmăreşte, pentru realizarea obiectivelor, stabilirea unei relaţii (bazată pe comunicare) între organizaţie şi segmentele sale de public în scopul armonizării politicilor din domeniul public cu cele din domeniul privat, astfel încât acestea vor servi atât interesele organizaţiei, cât şi pe acelea ale publicului.

Reclame
Posted in: Fără categorie